2019-12-05

För november 2019 uppgick försäljningen till 2 427 tkr (2 085 tkr) vilket motsvarar en ökning med 16 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 26 519 tkr (22 401 tkr), en ökning med 18 % jmf mot föregående år.