2019-09-11

För augusti 2019 uppgick försäljningen till 2 564 tkr (2 189 tkr) vilket motsvarar en ökning med 17 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 19 254 tkr (16 173 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.