google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-05-11

För april 2022 uppgick försäljningen till 2 658 tkr (2 255 tkr) vilket motsvarar en ökning med 18 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2022 till 7 862 tkr (9 200 tkr), en minskning med 14 % jmf mot föregående år.