2019-11-14

För oktober 2019 uppgick försäljningen till 2 527 tkr (2 136 tkr) vilket motsvarar en ökning med 18 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 24 092 tkr (20 316 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.