google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2019-08-06

För juli 2019 uppgick försäljningen till 2 657 tkr (2 229 tkr) vilket motsvarar en ökning med 19 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 16 690 tkr (13 984 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.