google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2020-07-13

För juni 2020 uppgick försäljningen till 2 726 tkr (2 286 tkr) vilket motsvarar en ökning med 19 % jämfört med föregående år.

”Vi är väldigt glada för försäljningsökningen men trots ökad omsättning märker vi att den säsongsmässiga uppgången på västkusten har varit lägre, en trolig anledning är minskat resande under pandemin”, säger VD Malin Jakobsson.