2020-06-08

För maj 2020 uppgick försäljningen till 2 927 tkr (2 453 tkr) vilket motsvarar en ökning med 19 % jämfört med föregående år.