google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2020-06-08

För maj 2020 uppgick försäljningen till 2 927 tkr (2 453 tkr) vilket motsvarar en ökning med 19 % jämfört med föregående år.