google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2019-06-03

För maj 2019 uppgick försäljningen till 2 458 tkr (1 964 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 11 753 tkr (9 765 tkr), en ökning med 20 % jmf mot föregående år.