google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2020-05-11

För april 2020 uppgick försäljningen till 2 534 tkr (2 437 tkr) vilket motsvarar en ökning med 4 % jämfört med föregående år.