2020-04-09

För mars 2020 uppgick försäljningen till 2 537 tkr (2 382 tkr) vilket motsvarar en ökning med 6 % jämfört med föregående år.