google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2020-02-05

För januari 2020 uppgick försäljningen till 2 537 tkr (2 371 tkr) vilket motsvarar en ökning med 7 % jämfört med föregående år.