google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2018-08-07

För juli 2018 uppgick försäljningen till 2 229 tkr (2 020 tkr) vilket motsvarar en ökning med 10 % jämfört med föregående år.