google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2018-11-05

För oktober 2018 uppgick försäljningen till 2 136 tkr (1 889 tkr) vilket motsvarar en ökning med 13 % jämfört med föregående år.