google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2019-03-13

För februari 2019 uppgick försäljningen till 2 103 tkr (1 802 tkr) vilket motsvarar en ökning med 17 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 4 474  tkr (3 785 tkr), en ökning med 18 % jmf mot föregående år.