google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2019-02-07

För januari 2019 uppgick försäljningen till 2 370 tkr (1 983 tkr) vilket motsvarar en ökning med 20 % jämfört med föregående år.

”Vi är väldigt glada och nöjda med den fantastiska försäljningsutvecklingen under januari som traditionellt sett är en av årets lägst inkomstbringande månader”, säger VD Malin Jakobsson.