google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2019-05-06

För april 2019 uppgick försäljningen till 2 437 tkr (1 797 tkr) vilket motsvarar en ökning med 36 % jämfört med föregående år.

”Under april månad slutade vi att leverera getmjölksprodukter till handeln för att kunna göra viktiga besparingar för Bolaget, att vi trots detta sätter nytt försäljningsrekord ger vind i ryggen. Vi är snart 20 % ackumulerad ökning mot förgående år och genom att tillsammans med denna ökning fortsätta hålla i kostnaderna jobbar vi vidare mot break even för företaget ”, säger VD Malin Jakobsson.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 9 295 tkr (7 801 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.