2018-09-12

För augusti 2018 uppgick försäljningen till 2 188 tkr (2 078 tkr) vilket motsvarar en ökning med 5 % jämfört med föregående år.