2018-12-13

För november 2018 uppgick försäljningen till 2 085 tkr (1 973 tkr) vilket motsvarar en ökning med 6 % jämfört med föregående år.