google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2019-01-14

För december 2018 uppgick försäljningen preliminärt till 2 267 tkr (2 120 tkr) vilket motsvarar en ökning med 7 % jämfört med föregående år.