2018-10-09

För september 2018 uppgick försäljningen till 2 007 tkr (1 865 tkr) vilket motsvarar en ökning med 8 % jämfört med föregående år.