google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2019-04-10

För mars 2019 uppgick försäljningen till 2 384 tkr (2 180 tkr) vilket motsvarar en ökning med 9 % jämfört med föregående år.

”Det är fantastiskt kul att både växa mot föregående år eftersom jämförelsen är tuff när påskinförsäljningen skedde redan i mars 2018, men även att vi slår vårt försäljningsrekord sedan Dalsspiras start. Nu jobbar vi mot nya högre försäljningsmål”, säger VD Malin Jakobsson.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 6 858 tkr (5 966 tkr), en ökning med 15 % jmf mot föregående år.