google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-05-29

Dalsspiras ordförande Per Lönn har idag meddelat bolaget att han frånträder sin position på grund av personliga skäl. Mattias Gunnarson som är nära vän till Per väljer även han att lämna styrelsen till följd av Pers avgång.  Huvudägarna och styrelsen har påbörjat arbetet med att komplettera styrelsen och kommer att kalla till extra bolagsstämma när arbetet är klart.