google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2019-06-28

Den 4 juni 2019 avslutades nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med att Dalsspira mejeri AB genomförde en företrädesemission i november 2018. Totalt nyttjades 700 132 teckningsoptioner, vilket innebär en nyttjandegrad om 35 procent. Dalsspira mejeri tillförs genom teckningsoptionerna drygt 2,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK.