2020-07-28

Dalsspira erhöll under vintern 2019 ett centralt avtal med Axfood som innebar att Dalsspiras Grillost placerades in på alla Hemköp- och Tempobutiker i landet. Utöver det blev sortimentet även valbart för Willys och Snabbgross. Det nya avtalet som börjar gälla v 37 2020 innebär att Dalsspira utökar sitt avtal till att även Willys kommer ha Dalsspira Grillost i ordinarie sortiment i landets samtliga butiker.