google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-08-11

Styrelsen i Dalsspira mejeri har, med stöd av bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 28 maj 2021, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Dalsspira drygt 4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen genomförs i form av Units där varje Unit består av en aktie och för varje två Units som tecknas erhålls även en teckningsoption. Teckningsoptionen som kommer att handlas på Spotlight Stock Market kommer att ge innehavaren rätt att i mars/april 2022 teckna ytterligare en aktie till 70 procent av då aktuell aktiekurs.