2020-02-24

Idag inleds företrädesemissionen i Dalsspira mejeri AB. Nyemissionen tillför bolaget 4,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen beslutat om en överteckningsoption som om den nyttjas kan tillföra ytterligare 1,8 MSEK. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare, men även övriga investerare är välkomna att teckna sig i emissionen. Av emissionslikviden har större ägare i Dalsspira mejeri på förhand förbundit sig att teckna 1,8 MSEK vilket motsvarar 38 procent av emissionen.