google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-05-06

För april 2021 uppgick försäljningen till 2 255 tkr (2 534 tkr) vilket motsvarar en minskning med 11 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 9 200 tkr (10 027 tkr), en minskning med 8 % jmf mot föregående år.