2021-04-08

För mars 2021 uppgick försäljningen till 2 499 tkr (2 537 tkr) vilket motsvarar en minskning med 2 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 6 949 tkr (7 493 tkr), en minskning med 7 % jmf mot föregående år.