2021-06-11

För maj 2021 uppgick försäljningen till 2 222 tkr (2 927 tkr) vilket motsvarar en minskning med 24 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 11 422 tkr (12 953 tkr), en minskning med 12 % jmf mot föregående år.