google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2018-05-18

För april 2018 uppgick försäljningen till 1 797 tkr (1 956 tkr) vilket motsvarar en minskning med 8 % jämfört med föregående år. Minskningen i försäljningen beror på produktionsproblem med förpackningsmaskinen som påverkat mjölk- och gräddförsäljning under april. Gräddförsäljningen kommer vara fortsatt påverkad under maj.