2017-05-05

För april 2017 uppgick försäljningen till 1 956 tkr (135 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 1 349 % jämfört med föregående år.