google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2016-09-09

För augusti 2016 uppgick försäljningen till 1 870 tkr (281 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 565% jämfört med föregående år. Ackumulerat för jan-augusti 2016 uppgår försäljningen till 5 122 tkr (1 101 tkr), vilket motsvarar en tillväxt om 365 %.