google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-09-06

För augusti 2017 uppgick försäljningen till 2 078 tkr (1 900 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 9 % jämfört med föregående år.