2018-01-11

För december 2017 uppgick försäljningen till 2 121 tkr (2 250 tkr) vilket motsvarar en minskning med 6 % jämfört med föregående år.