google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2018-03-13

För februari 2018 uppgick försäljningen till 1 802 tkr (1 822 tkr) vilket motsvarar en minskning med 1 % jämfört med föregående år.