2018-03-13

För februari 2018 uppgick försäljningen till 1 802 tkr (1 822 tkr) vilket motsvarar en minskning med 1 % jämfört med föregående år.