google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-03-10

För februari 2017 uppgick försäljningen till 1 822 tkr (131 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 1291 % jämfört med föregående år.