google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2018-02-09

För januari 2018 uppgick försäljningen till 1 983 tkr (2 017 tkr) vilket motsvarar en minskning med 2 % jämfört med föregående år.