google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2016-08-10

För perioden juli 2016 uppgick försäljningen till 1 655 tkr (164 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 909% jämfört med föregående år. Ackumulerat för jan-juli 2016 uppgår försäljningen till 3 215 tkr (820 tkr), vilket motsvarar en tillväxt om 292%.