google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-08-07

För juli 2017 uppgick försäljningen till 2 024 tkr (1 654 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 22 % jämfört med föregående år.