google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2016-07-14

För perioden juni 2016 uppgick försäljningen till 818 tkr (142 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 476% jämfört med föregående år.