2016-07-14

För perioden juni 2016 uppgick försäljningen till 818 tkr (142 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 476% jämfört med föregående år.