google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2018-07-06

För juni 2018 uppgick försäljningen till 1 989 tkr (1 948 tkr) vilket motsvarar en ökning med 2 % jämfört med föregående år. Produktionsproblem påverkar getmjölks- och gräddförsäljning negativt under första veckan av juni.