2017-07-07

För juni 2017 uppgick försäljningen till 1 948 tkr (839 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 132 % jämfört med föregående år.