google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-07-07

För juni 2017 uppgick försäljningen till 1 948 tkr (839 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 132 % jämfört med föregående år.