2018-06-12

För maj 2018 uppgick försäljningen till 1 964 tkr (2 094 tkr) vilket motsvarar en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Produktionsproblem påverkar gräddförsäljning negativt under maj.