google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-06-09

För maj 2017 uppgick försäljningen till 2 094 tkr (175 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 1 103 % jämfört med föregående år.