2017-06-09

För maj 2017 uppgick försäljningen till 2 094 tkr (175 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 1 103 % jämfört med föregående år.