google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-04-04

För mars 2017 uppgick försäljningen till 2 043 tkr (155 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 1218 % jämfört med föregående år.