2017-04-04

För mars 2017 uppgick försäljningen till 2 043 tkr (155 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 1218 % jämfört med föregående år.