google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2018-04-09

För mars 2018 uppgick försäljningen till 2 180 tkr (2 043 tkr) vilket motsvarar en ökning med 7 % jämfört med föregående år. Försäljningen är den högsta en enskild månad för bolaget.