google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2016-12-07

För november 2016 uppgick försäljningen till 2 039 tkr (241 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 746% jämfört med föregående år. Ackumulerat för jan-nov 2016 uppgår försäljningen till 11 306 tkr (1625 tkr), vilket motsvarar en tillväxt om 596%.