google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-12-15

Pressmeddelandet har korrigerats. I ingressen angavs tidigare att försäljningen avsåg oktober. Försäljningen avser november. 

För november 2017 uppgick försäljningen till 1 972 tkr (2 039 tkr) vilket motsvarar en minskning med 3 % jämfört mot föregående år.