google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2016-11-03

För oktober 2016 uppgick försäljningen till 2 082 tkr (82 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 2 440 % jämfört med föregående år. Ackumulerat för jan-okt 2016 uppgår försäljningen till 9 268 tkr (1384 tkr), vilket motsvarar en tillväxt om 570%.