google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-11-16

För oktober 2017 uppgick försäljningen till 1 889 tkr (2 082 tkr) vilket motsvarar en minskning på 9 % jämfört med föregående år.